Đội ngũ giảng viên

arArabic

Ths Lê Thị Khuyên

Trưởng Bộ môn

0978611636

lekhuyenvnu@gmail.com

Ths Phạm Thị Thùy Vân

Phó trưởng Bộ môn

0978555798

leilapham89@gmail.com

Ths Nguyễn Linh Chi

Giảng viên

0396978422

linhchi.ulis@gmail.com

Ths Nguyễn Kim Anh

Giảng viên

0394039292

kimanh.ar@gmail.com

Vương Thị Thu

Giảng viên

0972816538

vuongthucva98@gmail.com

Ths Phan Thu Phương

Giảng viên

0974368598

phanthuphuong1510@gmail.com

arArabic