Category Archives: Sự kiện

Hội thảo Quốc gia UNC – Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam 2023

Ngày 24/4/2023 đã diễn ra Ngày chính hội của Hội thảo quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam” năm 2023 (UNC2023). Đây là hoạt động khoa học thường niên của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Hội thảo đã được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Hội trường Vũ Đình Liên, Hội trường Sunwah, HOMIES A1, A2, B2, C3 kết hợp với hình thức trực tuyến qua Zoom Webinar.