Tag Archives: Quốc tế Tiếng Ả Rập

Hội thảo Quốc tế: Giảng dạy tiếng Ả Rập trong thời đại mới

Ngày 18/12/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Giảng dạy tiếng Ả Rập trong thời đại mới” nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế tiếng Ả Rập 18/12 và đánh dấu mốc 25 năm giảng dạy tiếng Ả Rập tại Việt Nam.