Hội thảo quốc tế với chủ đề “Cognitive development and Anticipating Building the Future” do Bộ giáo dục Iraq tổ chức

Ngày 06/05/2023, đại diện Bộ môn NN&VH Ả Rập đã có mặt tại thủ đô Baghdad, Iraq để tham dự Hội thảo quốc tế với chủ đề “Cognitive development and Anticipating Building the Future” do Bộ giáo dục Iraq tổ chức.

Tại hội thảo, đại diện Bộ môn đã trình bày hai báo cáo “Quan hệ lịch sử Việt Nam – Iraq và triển vọng hợp tác tương lai” và “Game hoá trong giảng dạy trực tuyến”.