Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp khoá QH2019

Ngày 18/5/2023, Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của khoá QH2019 đã diễn ra thành công với 2 đề tài:

1. Vấn đề nữ quyền trong xã hội Islam qua các bài báo về xã hội trên tờ Al Ahram và Al Jazeera giai đoạn 2013-2020 của sinh viên Lê Thị Châu Giang với sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh.

2. Các chính sách mở cửa của Ả rập Xê- út kể từ khi Thái tử Mohammed lên nắm quyền của sv Khúc Thị Hồng Viết với sự hướng dẫn của ThS. Phan Thị Thu Phương.