Chào xã giao Đại sứ Nhà nước Kuwait tại Việt Nam

arArabic

Hôm nay 08/09/2022, đại diện Bộ môn NN&VH Ả Rập đã đến chào xã giao Đại sứ Nhà nước Kuwait tại Việt Nam, Ngài Yousef Ashour Al-sabbagh nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam. Đại diện Bộ môn đã có những trao đổi về tình hình đào tạo tiếng Ả Rập tại Việt Nam, các chương trình hỗ trợ của Kuwait dành cho sinh viên Bộ môn. Đồng thời, hai bên cũng thảo luận về các hoạt động hợp tác tiềm năng trong thời gian tới.

arArabic