Hiệp thương Ban Chấp hành khóa 2022 – 2024

BCH LCH Bộ môn NN&VH Ả Rập chào đón năm học mới 2022 – 2023 với những nhân tố mới.

Chấp hành Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, được sự đồng ý của Chi ủy và Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, BCH Liên Chi Hội Bộ môn Ngôn ngữ & văn hóa Ả Rập tổ chức Hiệp thương hiệp thương Ban Chấp hành khóa 2022 – 2024. Hiệp thương đã kết thúc tốt đẹp với sự bổ sung gồm 5 đồng chí vào trong BCH mới.

1. Đồng chí Đặng Thị Diễm Quỳnh – LCHT Bộ môn NN&VH Ả Rập

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Phúc – LCHP Bộ môn NN&VH Ả Rập

3. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm – Uỷ viên BCH LCH Bộ môn NN&VH Ả Rập

4. Đồng chí Vũ Thuỳ Linh – Uỷ viên BCH LCH Bộ môn NN&VH Ả Rập

5. Đồng chí Phạm Ngọc Huyền – Uỷ viên BCH LCH Bộ môn NN&VH Ả Rập

Chúc các đồng chí sẽ phát triển hơn và thành công hơn với nhiều hoạt động bổ ích dành cho sinh viên Bộ môn!